ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 10.2003
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Душан Александров 112/97 6 (шест)
2 Гоце Даниловски 16/96 6 (шест)
3 Игор Шаревски 160/97 6 (шест)