ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 05.2004
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Александар Василевски 54/95 7 (седум)
2 Душко Панов 68/93 7 (седум)