ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2004
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Валентина Стојчевска 149/97 6 (шест)