ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2005
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Александар Величковиќ 160/96 6 (шест)
2 Зоран Ѓорѓиевски 313/96 7 (седум)
3 Ерол Кецап 157/99 8 (осум)
4 Никола Паламидовски 138/2000 7 (седум)
5 Џоко Симов 237/97 7 (седум)
6 Марјан Стоев 139/98 6 (шест)