ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2005
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Адријана Милевска 15/00 - не полагалa