ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2005/2006 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Кристијан Аиновски 356/01 ИЕЕА 10 (десет)
2 Слободан Андовски 165/01 ИЕЕА 9 (девет)
3 Јулија Васиљевска 454/01 ЕЕ 9 (девет)
4 Саша Величковиќ 382/99 ЕЕ 9 (девет)
5 Александар Дуковски 317/00 ЕЕ 10 (десет)
6 Бобан Живковски 258/00 ЕЕ 10 (десет)
7 Данчо Илиевски 162/00 ЕЕ 10 (десет)
8 Адријана Милевска 15/00 ИЕЕА 8 (осум)
9 Александар Нeнчев 373/99 ЕЕ 9 (девет)
10 Дејан Николоски 272/00 ИЕЕА 9 (девет)
11 Драган Петковски 75/01 ИЕЕА 8 (осум)
12 Владимир Смаќоски 256/00 ЕЕ 6+1 (седум)
13 Марјан Стојановски 117/00 ЕЕ 7+1 (осум)
14 Бојан Тодоровски 364/98 ЕЕ 8 (осум)
15 Весна Трајковска 222/01 ИЕЕА 8 (осум)
Просек: 8.80