ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2005/2006 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Бојан Василески 171/2002 9 (девет)
2 Стевче Јосифовски 126/2004 8 (осум)
3 Киро Наков 129/2003 6 (шест)
4 Павле Николовски 313/2004 7 (седум)
5 Петре Станков 282/2003 7 (седум)
6 Димитар Цветковски 242/2004 9 (девет)
Просек: 7.67