ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2005/2006 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени
1 Кристијан Аиновски 356/01 ИЕЕА 65
2 Слободан Андоновски 165/01 ИЕЕА 62
3 Јулија Васиљевска 454/01 ЕЕ 72
4 Саша Величковиќ 382/99 ЕЕ 59
5 Александар Дуковски 317/00 ЕЕ 79
6 Бобан Живковски 258/00 ЕЕ 84
7 Данчо Илиевски 162/00 ЕЕ 78
8 Адријана Милевска 15/00 ИЕЕА 49
9 Александар Нанчев 373/99 ЕЕ 75
10 Дејан Николоски 272/00 ЕЕ 71
11 Драган Петковски 75/01 ИЕЕА 53
12 Владимир Смаќоски 256/00 ЕЕ 31
13 Маријан Стојановски 117/00 ЕЕ 49
14 Бојан Тодоровски 364/98 ЕЕ 60
15 Весна Трајковска 222/01 ИЕЕА 62
Просек: 63.3
Просек на положени: 63.3