ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 02.2006
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Зоран Младеновски 142/98 7 (седум)