ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2006/2007 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени Забелешка
1 Александра Капсималова 325/2005 65
2 Сашко Карадаков 378/2002 50
3 Јулија Костадинова 114/2003 53
4 Марио Миловановиќ 258/2005 91
5 Никола Стојковски 400/2004 61
6 Николина Стрезовска 94/2005 83
7 Станка Тасева 284/2004 не полагал(a)
8 Сашко Тодоров 355/2002 76
9 Кристина Цицоска 308/2004 38
Просек: 64.6