ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 02.2007
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Веле Танески 346/98 7 (седум)