ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2007
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Бранко Јолевски 307/2000 7 (седум)
2 Кристина Цицоска 308/04 5 (пет)