ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2007/2008 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Златко Ацевски 301/06 7 (седум)
2 Зоран Јанкуловски 136/05 7 (седум)
3 Петар Крстевски 40/06 10 (десет)
4 Стефан Насковски 157/06 6 (шест)
5 Александар Трајковски 278/03 6 (шест)