ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2007/2008 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени
1 Златко Ацевски 301/06 73
2 Зоран Јанкуловски 136/05 64
3 Драгана Јовановска 242/06 46
4 Петар Крстевски 40/06 94
5 Стефан Насковски 157/06 39
6 Александар Трајковски 278/03 45
7 Филип Чапов 231/06 44