ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2012
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 Костадина Романчева-Масларова 86/2008 10 (десет) 2011/2012
2 Јане Митков 423/2010 6 (шест) 2011/2012