ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2012
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 299/2010 7 (седум) 2011/2012