ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 01.2013
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 431/2010 5 (пет) 2011/2012
2 54/2009 5 (пет) 2011/2012
3 428/2009 5 (пет) 2011/2012