ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2013/2014 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс 1 кол. %
1 81/2012 -
2 79/2012 22
3 80/2012 100
4 162/2012 58
5 67/2012 38
6 75/2012 63
7 7/2012 63
8 65/2012 59
9 92/2012 59
10 66/2012 89
11 76/2012 67
12 26/2011 -
13 70/2012 78
14 136/2012 -
15 87/2012 80
16 74/2012 62
64