ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2014
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 81/2012 5 (пет) 2013/2014
2 67/2012 7 (седум) 2013/2014
2 37/1980 7 (седум)