ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 01.2016
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 87/2014 6 (шест) 2015/2016
2 337/2013 7 (седум) 2015/2016
3 283/2014 7 (седум) 2015/2016
4 115/2014 6 (шест) 2015/2016