ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2016
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 95/2014 5 (пет) 2015/2016
2 101/2014 5 (пет) 2015/2016