ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2016
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 5/2011 6 (шест) 2015/2016
2 95/2014 7 (седум) 2015/2016
3 101/2014 6 (шест) 2015/2016
4 363/2015 10 (десет) 2015/2016