ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 01.2017
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 94/2015 5 (пет) 2016/2017
2 102/2015 7 (седум) 2016/2017
3 16/2015 6 (шест) 2016/2017
4 81/2013 8 (осум) 2016/2017
5 118/2015 7 (седум) 2016/2017
6 119/2015 10 (десет) 2016/2017
7 122/2015 8 (осум) 2016/2017
8 124/2015 7 (седум) 2016/2017
9 125/2015 8 (осум) 2016/2017
10 126/2015 6 (шест) 2016/2017
11 89/2013 8 (осум) 2016/2017
12 290/2015 5 (пет) 2016/2017