ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2017
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 89/2014 6 (шест) 2016/2017
2 94/2015 6 (шест) 2016/2017