ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 08.2017
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 290/2015 6 (шест) 2016/2017