ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2018/2019 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Оценка Забелешка 1П 40% 2П 40% Испит 80% ДР+ПЗ 20% Вкупно
1 87/2016 9 (девет) п. испити 91 82 - 100 90
2 308/2016 - нема потпис - - - - -
3 105/2016 7 (седум) п. испити 68 55 - 100 70
4 52/2010 - нема потпис - - - - -
5 91/2016 9 (девет) п. испити 94 65 - 100 85