ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 02.2022

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 162/2020 6 2021/2022
2 247/2018 8 2021/2022
3 102/2016 7 2021/2022
4 101/2016 7 2021/2022