ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2022

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 89/2018 8 66 2021/2022
2 92/2018 7 58 2021/2022
3 132/2015 9 78 2021/2022
4 144/2017 8 73 2021/2022