ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2022/2023 (зимски семестар)

rb Индекс Оценка Забелешка 1П 40% 2П 40% Испит 80% ДР+ПЗ 20% ДР ПЗ Вкупно
1 95/2018 7 01.09.2023 0 - 58 85 95 75 64
2 82/2019 8 п. испити 75 69 - 95 100 90 77
3 82/2018 8 п. испити 76 70 - 100 100 100 79
4 47/2020 10 13.02.2023 57 - 97 100 100 100 98
5 89/2019 - нема потпис - - - 0 - - -
6 48/2020 - нема потпис - - - 0 - - -
7 49/2020 6 п. испити 56 27 - 98 100 95 53
8 26/2019 8 п. испити 62 73 - 98 95 100 74