ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2022/2023 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

# Индекс поени/100 Забелешка
1 95/2018 0 препишува
2 82/2019 75
3 82/2018 76
4 47/2020 57
5 89/2019 -
6 48/2020 -
7 49/2020 56
8 26/2019 62