ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2013
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 13/2011 6 (шест) 2012/2013
2 9/2011 7 (седум) 2012/2013
3 171/1994 6 (шест) 2012/2013