ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 01.2014
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 79/2012 8 (осум) 2013/2014
2 7/2012 10 (десет) 2013/2014
3 431/2010 5 (пет) 2012/2013