ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 01.2015
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 84/2013 9 (девет) 2014/2015
2 29/2013 10 (десет) 2014/2015
3 313/2008 9 (девет) 2014/2015
4 99/2013 9 (девет) 2014/2015