ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2015
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 101/2013 8 (осум) 2014/2015
2 78/2012 6 (шест) 2014/2015