ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 01.2018
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 103/2016 6 2017/2018
2 108/2016 7 2017/2018
3 128/2015 6 2017/2018
4 84/2016 7 2017/2018
5 90/2016 8 2017/2018
6 95/2016 8 2017/2018