ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 05.2018
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 229/2014 6 (шест) 2017/2018
2 120/2014 6 (шест) 2017/2018