ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 08.2018
(прелиминарни резултати)

# Индекс Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 89/2012 6 (шест) 2017/2018