ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 02.2021

# Индекс Поени Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 8/2018 92 10 (десет) 2020/2021