ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2021

# Индекс Поени Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 6/2018 84 9 2020/2021
98/2017 49 6 2020/2021
104/2017 73 8 2020/2021