ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 09.2021

# Индекс Поени Оценка Забелешка Комплетни резултати
1 99/2017 68 7 2020/2021