Литература која е обезбедена од Министерството за образование и наука на Република Македонија

Прв циклус на студии

СППредметЛитератураНаставник
СППредметЛитератураНаставник
1ЕЕСИнженерска економијаПретприемаштво за научници и инженери, Кетлин Ален
Започнете свој бизнис
Услови на договор за изведба на електро-механички работи (FIDIC), FIDIC
вон. проф. д-р Весна Борозан
2ЕЕС, ЕЕиУЕлектрични мрежиМатематика на модерен инженеринг, Глин Џејмспроф. д-р Ристо Ачковски
3ЕЕСЕлектрично осветлeниеПроценка на ризикот во енергетските системи, Венјуан Липроф. д-р Рубин Талески
4ЕЕС, ЕЕиУВисоконапонски мрежи и системиПолитичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор, Уредник Дејвид Џ. Виктор
Запознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација, Лорин Филипсон, Х. Ли Вилис
проф. д-р Ристо Ачковски
5ЕЕСЗаземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежиЗапознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација, Лорин Филипсон, Х. Ли Вилис
Политичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор, Уредник Дејвид Џ. Виктор
За конкуренцијата, Мајкл Е. Портер
вон. проф. д-р Мирко Тодоровски
6ЕЕСТехника на висок напон 1Богатство на мрежите, Јокаи Бенклер
Оксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, Уредник Џон П. Олесон
Политичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор, Уредник Дејвид Џ. Виктор
вон. проф. д-р Мирко Тодоровски
7ЕЕСКомпјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕСБогатство на мрежите, Јокаи Бенклер
Наука за енергетика: принципи, технологии и влијанија, Џон Ендруз, Ник Џели
Оксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, Уредник Џон П. Олесон
проф. д-р Рубин Талески
8ЕЕСПазари на електрична енергијаПроценка на ризикот во енергетските системи, Венјуан Ли
Наука за енергетика: принципи, технологии и влијанија, Џон Ендруз, Ник Џели
вон. проф. д-р Весна Борозан
9ЕЕСТехника на висок напон 2Оксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, Уредник Џон П. Олесон вон. проф. д-р Мирко Тодоровски
10ЕЕСАпликативен софтвер во ЕЕСОснови на електрични кола, Чарлс Александер, Метју Х. О. Садикудоц. д-р Александра Крколева Матеска
11ЕЕСРежими на работа на ЕЕСПроценка на ризикот во енергетските системи, Венјуан Ли
Наука за енергетика: принципи, технологии и влијанија, Џон Ендруз, Ник Џели
вон. проф. д-р Мирко Тодоровски
12ЕЕСФАКТС уреди во ЕЕССофтверско инженерство, Иан Самервил
Основи на програмските јазици, Џон Ц. Мичел
вон. проф. д-р Весна Борозан
13ЕЕСУправување и диспечинг во ЕЕСПроценка на ризикот во енергетските системи, Венјуан Лидоц. д-р Александра Крколева Матеска
14ЕЕСКомпјутерска анализа на преодни процесиОснови на електрични кола, Чарлс Александер, Метју Х. О. Садику
Нелинеарни системи, Хасан К. Кхалил
доц. д-р Александра Крколева Матеска
15ЕАОИЕНисконапонски енергетски инсталации и осветлениеПроцена на ризикот во енергетските системи, Венјуан Липроф. д-р Властимир Гламочанин
16ЕЕУ, ЕАОИЕПреносни и дистрибутивни системи/вон. проф. д-р Весна Борозан

Втор циклус на студии

СППредметЛитератураНаставник
1ЕЕСРегулатива во енергетикатаБогатство на мрежите, Јокаи Бенклер
Оксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, Уредник Џон П. Олесон
Географски информациски системи, Џули Делејни, КЛимберли ван Нил
Основи на програмските јазици, Џон Ц. Мичел
проф. д-р Рубин Талески
2ЕЕСНапредни техники за анализа на ЕЕСПолитичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор, Уредник Дејвид Џ. Виктор
За конкуренцијата, Мајкл Е. Портер
Проценка на ризикот во енергетските системи, Венјуан Ли
проф. д-р Рубин Талески
3ЕЕСФункции на следење и управување на дистрибутивните системиОксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, Уредник Џон П. Олесон
Геологија за инженери и стручњаци за животна средина, Алан Е. Кехју
вон. проф. д-р Весна Борозан
4ЕЕС, РЕЕКСФункционирање на пазарите на електрична енергијаИновација и претприемништво, Петер Ф. Дракер
Претприемаштво за научници и инженери, Кетлин Ален
Претприемаштво - работна тетратка за студенти, Стив Мариоти, Тони Тоул
Иновација и претприемаштво, Џон Бесан и Џо Тид
вон. проф. д-р Весна Борозан
5ЕЕСПримена на програмски алатки во ЕЕССофтверско инженерство, Иан Самервил
Основи на програмските јазици, Џон Ц. Мичел
вон. проф. д-р Мирко Тодоровски
6ЕЕСФлексибилни регулациони уреди во ЕЕСБогатство на мрежите, Јокаи Бенклер
Оксфордов учебник за инженерство и технологија во класичниот свет, Уредник Џон П. Олесон
Политичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор, Уредник Дејвид Џ. Виктор
вон. проф. д-р Мирко Тодоровски
7ЕЕСРабота и управување на ЕЕСПроценка на ризикот во енергетските системи, Венјуан Лидоц. д-р Александра Крколева Матеска
8ЕЕС, ОИЕИнтеграција на ОИЕ во ЕЕСДинамика на електричната енергија, Малком Кејдоц. д-р Александра Крколева Матеска
9РЕЕКСРегулатива во енергетикатаЗапознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација, Лорин Филипсон, Х. Ли Вилис проф. д-р Рубин Талески
10ОИЕ, ЕСОРМеханизми за поддршка на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасностПроцена на ризикот во енергетските системи, Венјуан Ливон. проф. д-р Весна Борозан
11Листа УКИМПрименети механизми за поддршка на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасностПолитичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор, Уредник Дејвид Џ. Виктор вон. проф. д-р Весна Борозан

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.